آموزشی:تربیتی:علمی:تاریخی:روان شناسی
 

اگر از یک شیشه شفاف آبی رنگ رنگ فیروزه ای رد کنیم  چه رنگی را میبینیم؟                        

1-آبی   2-سبز  3- قرمز  4- نمی توان معلوم کرد                                                           

اگر بخواهیم گلی را که رنگ گلی دارد به رنگ سبز ببینیم چه رنگی را باید به آن بتابا نیم؟             

1- سیاه     2- قرمز     3-آبی      4- آنقدر سبز بتابانیم تا سبز  ببینبم                                   

کدامیک از موجودات زیر به روش جوانه زدن تکتیر میابد؟                                                  

1- مخمرها  2- کفک ها     3-  با کتریها     3- جلبک ها                                                   

ما یعات در چه دمای تبخیر میشوند؟                                                                             

1- 50 درجه سانتیگراد     2- 100 درجه سانتیگراد    3- صفر درجه       4- در هر دمائی         

انچه که ماهیچه را به استخوان متصل میکند؟                                                                  

1- رباط است  2- مفصل است    3- غضروف است   -4زرد پی است                                     

اجزا تشکیل دهنده سنگها کدام است                                                                              

1-فسیل     2- خاک    3- کانی   4- گیا خاک                                                                 

فسیل دز میان کدام گروه از سنگها تشکیل میشود؟                                                            

1- رسوبی     2- آذرین درونی   3-آذرین بیرونی   4- دگرگونی                                           

وچه تمایز سنگهای رسوبی نسبت به سایر سنگها چیست ؟                                                  

1-داشتن بلور    2-داشتن کانی    3- داشتن فسیل    4-لایه لایه بودن                                     

نقطه انججماد کدامک از مواد زیر پایین تر است؟                                                             

1-جیوه  2-  الکل     3-  سرکه   4-  روغن مایع                                                           

در  کدامک از مواد زیر با آنکه جسم گرما میگیرد دمای آن تغییر نمیکند؟                                 

1- گازی که متراکم شده است    2- بخار اب    3- فلزی که ذوب شده است    4- آب در حال جوشیدن

اساسی ترین نفش باکتریها وقارچها کدام مورد زیر است؟                                                   

1- بیماری زای در جانوران    2- تجزیه و پوسیدگی مواد  3- بیماری زای دز گیاهان    4-تولید دارو و مواد برای انسان                                                                                                

در چه صورترنگین کمان مشاهده نمی شود؟                                                                   

1- در هوای ابری و کاملا با رانی                                                                                

2- بعد از باران در صورتی که پشت به خورشید بایستیم                                                     

3-بعد از باران در صورتی که روبه خورشید بایستیم                                                           

4- پاسخهای 1و3                                                                                                 

اگر تحدب عدسی چشم شخصی افزایش یابد شخص مبتلا به بیماری ...... میشود                         

1- دوربینی    2- نزدیک بینی      3- آستیگمات       4- کوررنگی                                       

اگر تحدب عدسی چشم شخصی کاهش یابد شخص مبتلا به بیماری ..... میشود                            

1- دوربینی   2- نزدیک بینی   3- آستیگمات       4- کوررنگی                                            

چرا باکتریها وارد بدن انسان میشوند و ما رابیمار می کنند                                                   

1-زیرا آنها دشمن انسانها هستند                                                                               

2- زیرا در جستجوی غذا وجای مناسب هستند                                                                

3-زیرا میخواهند ما را بیمار کنند                                                                                

4-زیرا با دمای بدن انسان رشد میکنند                                                                           

از تجزیه سنگها در طول سالهای طولانی کدامیک از مواد زیر بدست میآید؟                               

1-کانیها  2- سنگهای رسوبی  3- خاک    4- گیاه خاک                                                      

به نظر شما علت مرگ ومیر زیاد مردم قبل از خروج ماده مذاب از دهانه آتفشانها چیست؟              

1- گرمای زیاد     2- لرزش زمین     3- ایجاد امواج زیاد      4- گازهای سمی                        

کدام گروه از وسایل زیر یک دسته اشعه نور را متمرکز میکند؟                                           

1-آینه مقعر/عدسی محدب    2- آینه مقعر / عدسی مقعر     3- آینه محدب/ عدسی مقعر     4- آینه محدب /عدسی محدب                                                                                               

روشنای آسمان پیش از طلوع آفتاب بدلیل .... نور است                                                      

1—تابش    2- انعکاس نامنظم  3- روشنایی 4- انعکاس نلامنظم                                         

+ نوشته شده در  یازدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 23:43  توسط صمصام اله یاری | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
۹۱/۱۰/۲۲ - ۹۱/۱۰/۳۰
۹۱/۰۹/۰۱ - ۹۱/۰۹/۰۷
۹۱/۰۸/۲۲ - ۹۱/۰۸/۳۰
۹۱/۰۶/۲۲ - ۹۱/۰۶/۳۱
۹۱/۰۶/۱۵ - ۹۱/۰۶/۲۱
۹۱/۰۵/۲۲ - ۹۱/۰۵/۳۱
۹۱/۰۵/۰۱ - ۹۱/۰۵/۰۷
۹۱/۰۳/۰۸ - ۹۱/۰۳/۱۴
۹۱/۰۲/۲۲ - ۹۱/۰۲/۳۱
۹۱/۰۲/۱۵ - ۹۱/۰۲/۲۱
۹۱/۰۲/۰۸ - ۹۱/۰۲/۱۴
۹۱/۰۲/۰۱ - ۹۱/۰۲/۰۷
۹۰/۰۸/۲۲ - ۹۰/۰۸/۳۰
۹۰/۰۶/۲۲ - ۹۰/۰۶/۳۱
۹۰/۰۴/۰۸ - ۹۰/۰۴/۱۴
۹۰/۰۴/۰۱ - ۹۰/۰۴/۰۷
۸۸/۱۲/۰۸ - ۸۸/۱۲/۱۴
۸۸/۱۲/۰۱ - ۸۸/۱۲/۰۷
۸۸/۱۱/۱۵ - ۸۸/۱۱/۲۱
۸۸/۱۱/۰۸ - ۸۸/۱۱/۱۴
۸۸/۱۱/۰۱ - ۸۸/۱۱/۰۷
۸۸/۱۰/۲۲ - ۸۸/۱۰/۳۰
۸۸/۱۰/۱۵ - ۸۸/۱۰/۲۱
۸۸/۱۰/۰۸ - ۸۸/۱۰/۱۴
۸۷/۱۲/۱۵ - ۸۷/۱۲/۲۱
۸۷/۰۳/۲۲ - ۸۷/۰۳/۳۱
۸۷/۰۳/۱۵ - ۸۷/۰۳/۲۱
۸۷/۰۳/۰۸ - ۸۷/۰۳/۱۴
۸۷/۰۳/۰۱ - ۸۷/۰۳/۰۷
۸۷/۰۲/۱۵ - ۸۷/۰۲/۲۱
۸۷/۰۱/۰۱ - ۸۷/۰۱/۰۷
۸۶/۱۲/۱۵ - ۸۶/۱۲/۲۱
۸۶/۱۱/۱۵ - ۸۶/۱۱/۲۱
۸۶/۱۱/۰۸ - ۸۶/۱۱/۱۴
آرشیو موضوعی
آموزشی
تربیتی
ورزشی
روانشناسی
عمومی
داستان
مقالات
تصاویر
پیوندها
کمسیون ارزشیابی دوره ابتدایی شاهین شهر
انتشارات سروش
کمسون فرایند یادهی و یادگیری دوره ابتدایی شاهین شهر
پایگاه حدیث
شبکه مدرسه
اموزش علوم در دوره دبستانی از طریق روش حل مسئله
مقالات اموزش وپرورش
کیفیت بخشی به امور پرورشی,راهنمایی ومشاوره دانش اموزان
پروانه
رشد اموزش تربیت بدنی
انتشارات سمت
کاوش
محصل
بهار تکنولوژی و فناوری
سایت بازی برای کودکان
سایت بازی و ریاضی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM