آموزشی:تربیتی:علمی:تاریخی:روان شناسی
1-چه وقت میتوانیم اجسام را به حرکت درآوریم؟

2-آیا برای تمام کارها یک اندازه نیرو لازم است؟

3-زمانی کهنیروی ما برای کاری کافی نباشد چه باید کرد؟

4-اهرم چیست؟

5-آیا اهرمها فقط به شکل میله هستند ؟

6-از اهرمها چه استفاده های میکنند؟

7-هر اهرم چند قسمت دارد؟

8-چند نوع ماشین ساده نلام ببرید؟

9-چرا به ساختمان بعضی ماشینها پیچیده میگویند؟

10-چند ماشین که ساختمان پیچیده دارند نام ببرید؟

11-ساختمان دوچرخه ازچه چیزهای تشکیل شده است؟

12-ماشینها نیروی خود را ازکجا بدست میآورند؟

13-کارگری که یک سطل پر از قیر را به بالای ساختمان میبرد از کدام نیرو استفاده میکند؟

14-انرزی الکتریکی چیست؟

15-ماشینهای پیچیده انرزی خود راازکجا بدست می آورند؟

16- ما از انرزی الکتریکی چه استفاده های می کنیم؟

17-آیا میتوانیم از انرژی الکتریکی انرژی حرکتید بدست آوریم؟

18-موتور الکتریکی چیست؟

19-موتور الکتریکی چگونه اجسام را به حرکت می اندازد؟

20-منشور چیست؟

21- تجزیه کردن یعنی چه؟

/تغییرات مواد2

1- به چه نوع تغییراتی فیزیکی گویند؟

2-آیا میتوانید چند نوع تغییر فیزیکی دیگر نام ببرید؟

3-به چه تغییراتی شیمیای گویند؟

4-آیا میتوانید چندتغییر شیمیای دیگر نام ببرید؟

5-آیا در تغییرفیزیکی مولکول تغییر میکند؟

6-آیا وقتی آب بخار میشودمولکولهایآن تغییر میکند؟

7-تبخیر چه نوع تغییری است؟

8-اگر نان را روی شعله نگر داریم نان سیاه میشود نان چه تغییری کرده است؟

9-چرا عنصر آهن درهوای مرطوب دچار تغییر شیمیای میشود؟

10-زنگ آهن عنصر است یاترکیب؟

11-مقاومت اکسد آهن بیشتر است یا آهن زنگ زده؟

 

ساختمان مواد/1

چگونه یک ماده را میشناسیم؟

2-خواص یک ماده را بگویید؟

3-آیا خاصیت های هر ماده با ماده دیگریکسان است؟

1-کسر17/100 را به عدد اعشاری2/027 را به کسر بنویسد.

2-با توجه به واحد برای شکل یک کسر بزرکتراز واحدویک عددمخلوط بنویسد

3-عدد اعشاری مربوط به شکل را بنویسید

4-2/3شکل رنگی است.1/2این2/3را مشخص کنیدوبگوییدچه کسری هاشور خورده است؟

5-کسر رابه عدداعشاری وعدداعشاری را به کسر تبدیل کنید

7435/100

     ./397

907/100

18/1000

6-برای شکل با توجه به واحد تفریق بنویسد

 

7-دوپنجم15تا برابر با .........تا با رسم شکل

 

 

1-شخصی 45سال دارد1/2 آنرا خواب بوده است حساب کنید چند سال در خواب بوده است؟

2-یک کتاب درسی 295 صفحه دارد اگر 4/5 این کتاب خوانده شودچند صفحه از این کتاب باقی خواهد ماند؟

3-تعداددانش آموازان مدرسه ای 300نفر2/5 به اردورفته اند چند نفر به بازدید رفته اند

4-فاطمه 270 ریال داشت 2/3 انرا به خواهعرش دادچند ریال برایش باقی مانده.

5-گنجایش باک بنزین اتومبیل 40 لیتر است 3/5 آن بنزین دارد چند لیتر دیگر بنزین اتومبیل 40 لیتر است 3/5 آن بنزین داردچندلیتر دیگر بنزین در باک بریزیم تا پر شود

6-فاصله تهران تا مشهد 990 کیلومتر قطاری پس پیمودن 2/3 راه توقف کرد چند کیلومتر دیگر باید طی کند تا به مقصد برسد ؟

7-کارمندی 1/3 حقوق ماهانه خود را اجاره میدهد اگر حقوق او 18000 تومان باشد چقدربرای مخارج او باقی می ماند

8-از کتابی که360 صفحه دارد 4/5 آن خوانده شده چند صفحه از کتاب خوانده شده  چند صفحه هز کتاب خوانده نشده است

9-برای تهیه یک چادر زنانه 42/4متر پارچه لازم است برای تهیه 8 چادر چند متر پارچه لازم است

+ نوشته شده در  بیست و پنجم دی ۱۳۸۸ساعت 6:0  توسط صمصام اله یاری | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
۹۱/۱۰/۲۲ - ۹۱/۱۰/۳۰
۹۱/۰۹/۰۱ - ۹۱/۰۹/۰۷
۹۱/۰۸/۲۲ - ۹۱/۰۸/۳۰
۹۱/۰۶/۲۲ - ۹۱/۰۶/۳۱
۹۱/۰۶/۱۵ - ۹۱/۰۶/۲۱
۹۱/۰۵/۲۲ - ۹۱/۰۵/۳۱
۹۱/۰۵/۰۱ - ۹۱/۰۵/۰۷
۹۱/۰۳/۰۸ - ۹۱/۰۳/۱۴
۹۱/۰۲/۲۲ - ۹۱/۰۲/۳۱
۹۱/۰۲/۱۵ - ۹۱/۰۲/۲۱
۹۱/۰۲/۰۸ - ۹۱/۰۲/۱۴
۹۱/۰۲/۰۱ - ۹۱/۰۲/۰۷
۹۰/۰۸/۲۲ - ۹۰/۰۸/۳۰
۹۰/۰۶/۲۲ - ۹۰/۰۶/۳۱
۹۰/۰۴/۰۸ - ۹۰/۰۴/۱۴
۹۰/۰۴/۰۱ - ۹۰/۰۴/۰۷
۸۸/۱۲/۰۸ - ۸۸/۱۲/۱۴
۸۸/۱۲/۰۱ - ۸۸/۱۲/۰۷
۸۸/۱۱/۱۵ - ۸۸/۱۱/۲۱
۸۸/۱۱/۰۸ - ۸۸/۱۱/۱۴
۸۸/۱۱/۰۱ - ۸۸/۱۱/۰۷
۸۸/۱۰/۲۲ - ۸۸/۱۰/۳۰
۸۸/۱۰/۱۵ - ۸۸/۱۰/۲۱
۸۸/۱۰/۰۸ - ۸۸/۱۰/۱۴
۸۷/۱۲/۱۵ - ۸۷/۱۲/۲۱
۸۷/۰۳/۲۲ - ۸۷/۰۳/۳۱
۸۷/۰۳/۱۵ - ۸۷/۰۳/۲۱
۸۷/۰۳/۰۸ - ۸۷/۰۳/۱۴
۸۷/۰۳/۰۱ - ۸۷/۰۳/۰۷
۸۷/۰۲/۱۵ - ۸۷/۰۲/۲۱
۸۷/۰۱/۰۱ - ۸۷/۰۱/۰۷
۸۶/۱۲/۱۵ - ۸۶/۱۲/۲۱
۸۶/۱۱/۱۵ - ۸۶/۱۱/۲۱
۸۶/۱۱/۰۸ - ۸۶/۱۱/۱۴
آرشیو موضوعی
آموزشی
تربیتی
ورزشی
روانشناسی
عمومی
داستان
مقالات
تصاویر
پیوندها
کمسیون ارزشیابی دوره ابتدایی شاهین شهر
انتشارات سروش
کمسون فرایند یادهی و یادگیری دوره ابتدایی شاهین شهر
پایگاه حدیث
شبکه مدرسه
اموزش علوم در دوره دبستانی از طریق روش حل مسئله
مقالات اموزش وپرورش
کیفیت بخشی به امور پرورشی,راهنمایی ومشاوره دانش اموزان
پروانه
رشد اموزش تربیت بدنی
انتشارات سمت
کاوش
محصل
بهار تکنولوژی و فناوری
سایت بازی برای کودکان
سایت بازی و ریاضی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM